Sprawdź kiedy i gdzie możemy się spotkać

Wydarzenia świat przywództwa

Informacje i materiały ze spotkań dostępne są na stronie: https://spotkania.swiatprzywodztwa.pl/meetup