Czy jako lider zespołu zmagasz się z problemami takimi jak:

  • stale zmieniający się skład zespołu
  • niska motywacja
  • ciągły chaos, stres i gaszenie pożarów
  • brak jasnej wizji i planu
  • niewystarczająco dobre wyniki?

Rozwiązaniem może być zaadoptowanie sprawdzonych rozwiązań z obszaru Przywództwa Wspierającego

Na początek polecam Ci kilka artykułów na ten temat, link do powstającej, bezpłatnej książki oraz krótki test badający wybrane kompetencje liderskie.

Przed Tobą próbka testu pozwalająca określić poziom wybranych kompetencji przywódcy służebnego. W bezpłatnej wersji testu czeka na Ciebie 25 pytań, na rozwiązanie których masz 20 minut. W pełnej wersji liczba pytań oraz ocenianych obszarów jest znacznie większa.
Pamiętaj, że wyniki będą najbardziej pomocne jeżeli będziesz odpowiadać zgodnie z rzeczywistością (a nie teorią).
Podsumowanie wyników otrzymasz na podany poniżej adres email.

Podaj imię
Podaj email, na który chcesz otrzymać wyniki testu
Gdzie spędzasz większość czasu pracy?
Czy prześlesz ten test do osób, z którymi współpracujesz z prośbą o ocenienie Twoich kompetencji i zachowań? (zestawienie tak uzyskanego wyniku z własną oceną może być interesujące)


Przypomnij sobie sytuację, gdy ostatnio prezentowałaś/prezentowałeś wyniki pracy zespołu przed swoimi przełożonymi. Która forma pojawiała się najczęściej?
W działaniach, które podejmujesz skupiasz się na...?


Wyobraź sobie, że właśnie skończyło się spotkanie w trakcie którego wymieniłaś/wymieniłeś informacje zwrotne z inną osobą z Twojej organizacji. Co robisz z wnioskami z tego spotkania?
Czy organizujesz sesje udzielania informacji zwrotnej spontanicznie, pod wpływem chwili i emocji?
Które określenie najlepiej charakteryzuje Twój poziom wiedzy na temat udzielania informacji zwrotnej?
Czy w wyniku działań z Twojej strony powstają grupy wspólnie pracujące nad rozwiązaniem złożonych zadań i problemów?


Czy wychodzisz z inicjatywą organizowania spotkań mających na celu udzielenie informacji zwrotnej osobom z Twojego zespołu?
Przypomnij sobie ostatni moment, kiedy doceniałaś/doceniałeś kogoś za wykonaną pracę. Która forma jest najbliższa tej, którą użyłaś/użyłeś?
Pomyśl o kilku ostatnich sesjach, w trakcie których udzielałaś/udzielałeś informacji zwrotnej. Na podstawie potwierdzonych informacji bądź tylko subiektywnych obserwacji możesz stwierdzić, że te spotkania były:
Sytuację w Twoim zespole najtrafniej określa stwierdzenie:
Czy kiedy chcesz kogoś docenić to stosujesz łączenie elementów pozytywnych i negatywnych w jednym zdaniu? Przypomnij sobie ostatnie sytuacje.


Przypomnij sobie sytuację, gdy ktoś z Twojego zespołu osiągnął coś wyjątkowego. Jakie uczucia i reakcje pojawiły się wtedy w Tobie?


Czy doceniasz i przekazujesz uznanie zwykle w rozmowach indywidualnych 1:1
Przypomnij sobie ostatnią porażkę, która była wynikiem nieprawidłowych działań wewnątrz zespołu. W przypadku spotkania wyjaśniającego (na przykład z udziałem Twoich przełożonych) przedstawiłaś/przedstawiłeś jako przyczynę...?
Czy stosujesz docenianie i wyrażaniu uznania w celu uzyskania konkretnych efektów w danym momencie?


Czy to zdanie pasuje do Ciebie: "gdy spędzam czas z zespołem to moim głównym celem jest kontrolowanie pracy i postępów"?
Wróć pamięcią do ostatniej sytuacji, gdy udzielałaś/udzielałeś informacji zwrotnej. Czy takie spotkanie było:
Kiedy ostatnio publicznie doceniłaś/doceniłeś kogoś z Twojego zespołu?


Kiedy ostatni raz poprosiłaś/poprosiłeś swoich przełożonych o informację zwrotną na temat Twojej pracy?
Czy zdarzyło Ci się naciągać nieco fakty aby chronić zespół na zewnątrz?
Co robisz częściej?
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że możliwa jest ocena zachowania w oderwaniu od oceny człowieka?
Czy stosujesz podejście "hands-on management" w praktyce?

Dziękuję   za udział w teście.
Email z wynikami wyląduje w Twojej skrzynce zaraz po naciśnięciu przycisku "WYŚLIJ". Znajdziesz tam również dodatkowe niespodzianki.



Artur Guła

Nazywam się Artur Guła i jestem pasjonatem tematyki zarządzania i przywództwa z życiową misją dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi menedżerami.
Preferuję praktyczne, pragmatyczne i skuteczne podejście do realizowania projektów w IT.
Jestem aktywnym członkiem organizacji Greenleaf Center for Servant Leadership oraz autorem książki Fascynujący świat przywództwa.