Nietechniczny informatyk – o potrzebie wszechstronnego rozwoju

Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. Niewątpliwie jest to prawda. Zdobywamy nowe doświadczenia, rozwijamy się na wielu płaszczyznach. Ale np. czy informatyk powinien poszerzać wiedzę z zakresu psychologii? Przecież to zupełnie różne dziedziny…