Jak motywować i unikać demotywowania – część I, teorie motywacji

Teorie motywacji i demotywacji – co leży u ich podstaw? Które z nich są skuteczniejsze od innych?