Cechy lidera wspierającego – podsumowanie 9 kluczowych zachowań wg Servant Leadership

Dlaczego podejście Servant Leadership jest tak skuteczne? Co sprawia, że coraz więcej osób decyduje się podążać ścieżką lidera wspierającego (służebnego)?