Aktywne słuchanie na co dzień (3 skuteczne ćwiczenia)

Aktywne słuchanie polega na tym, że jestem tu i teraz dostępny dla osoby, z którą rozmawiam. Słucham, próbuję zrozumieć, nie przerywam, ewentualnie dopytuję, jeżeli coś jest niejasne.